KlimaTV – CO2afgifter

Afgifter på CO2 kan være et meget effektivt redskab til at mindske udledningen. Men skal de indføres i form af punktafgifter på f.eks. oksekød, CO2-beskatning på al aktivitet, der udleder drivhusgasser eller noget helt tredje? Og skal pengene gå direkte tilbage til borgerne eller skal de indgå i de offentlige budgetter som andre former for skat?