KlimaTV – CO2lagring

George Monbiot – Connecting the dots

George Monbiot – Connecting the dots

1:57:52 | George Monbiot talks with Natalie Fee about XR, Climate emergency, community, education, youth uprising, mental health, building community, ecology, rewilding, planting trees, carbon off setting, capitalism and lots more!

Direct Air Capture Technology

Direct Air Capture Technology

13:40 | Capturing the excess CO2 from our atmosphere will be absolutely critical to our ability to meet the goals of the Paris agreement, but there’ll always be someone who spots an opportunity to make a profit along the way!

A new way to remove CO2 from the atmosphere

A new way to remove CO2 from the atmosphere

14:00 | Chemical engineer Jennifer Wilcox previews some amazing technology to scrub carbon from the air, using chemical reactions that capture and reuse CO2 in much the same way trees do … but at a vast scale.

WTF gør vi med klimaet – Manolo skoven

WTF gør vi med klimaet – Manolo skoven

7.56 | Al skovafbrænding medfører CO2-udledning og bidrager til forureningen. Træer er med til at holde balancen. De optager CO2 og udleder ilt. Kan man redde verden ved at plante en skov? Magnus Millang gør forsøget.

Skove og klimaændringer: En bekvem sandhed

Skove og klimaændringer: En bekvem sandhed

16:19 | Filmen handler om hvordan træ og træprodukter gavner klimaet og om hvordan driften af verdens skove og brugen af træ skal indgå i bestræbelserne på at imødekomme de klimaforandringer der forårsages af drivhuseffekten.

Does Biochar Deliver Carbon-Negative Energy?

Does Biochar Deliver Carbon-Negative Energy?

59:29 | Johannes Lehmann discusses the characteristics of naturally occurring terra preta and the factors involved with implementation industrial biochar systems for large-scale carbon sequestration.

Jo mere CO2 vi kan trække ud af atmosfæren og opmagasinere i træer eller jorden, jo mindre bliver klimaproblemerne. Men hver metode har sine udfordringer.