KlimaTV – Energisystemer

China’s MILLION VOLT Energy Superhighway

China’s MILLION VOLT Energy Superhighway

12:31 | Smart grids delivering renewable energy across continents will require extremely long electricity transmission distances. China is tackling the issue by switching from AC to DC power and ramping up the output to 1.1 million volts.

How energy storage will kill fossil fuel

How energy storage will kill fossil fuel

15:50 | Dramatic cost reductions, improved efficiencies, and a plethora of new innovations in how to store energy that can be delivered into the grid over long durations have all contributed towards a rapidly changing energy market.

EV Revolution

EV Revolution

13:35 | With some projections suggesting renewable energy and electric vehicles may lose the fossil fuel industry as much as $21 TRILLION by 2040, the battle for the hearts and minds of millions of drivers has never been more critical.

Lokal energi – omstilling med engagement

Lokal energi – omstilling med engagement

12:44 | Filmen sætter fokus på, hvordan man kan opnå lokalt ejerskab til og engagement i sin fremtidige energiforsyning med vedvarende energi, hvordan man organiserer sig samt hvilke barrierer for det lokale engagement, man møder.

Energiformer

Energiformer

3:33 | Der findes mange forskellige former for energi. Uanset formen gælder det dog, at energi hverken kan fremstilles eller forsvinde, den kan kun skifte form.

Lagring af energi

Lagring af energi

4:31 | Hvis vedvarende energi skal spille en afgørende rolle i fremtidens rene energiforsyning, skal vi lære at gemme energi til vindstille dage og mørke nætter.

Fra sol til brændstof

Fra sol til brændstof

12:11 | Tænk, hvis man kunne lave vand om til brændstof blot ved at lyse på det med solskin. Professor Søren Dahl fra CASE på DTU fortæller om forskernes arbejde med at lave sol om til brændstof.

For at kunne lave et fossilfrit samfund er det nødvendigt at tilpasse vores energisystemer, så de mange alternative energikilder kan fungere sammen, og så energi kan oplagres eller sendes over lange afstande.