Færre køer eller mere teknologi?

Hør episoden her: https://www.dr.dk/lyd/p1/foelg-pengene/foelg-pengene-2023/foelg-pengene-klima-faerre-koeer-eller-mere-teknologi-11802305254

Landbrugets andel af de samlede danske drivhusgasudledninger udgør ca en trediedel i dag, og det tal ventes kun at blive større efterhånden som andre sektorer er i gang med en omlægning. Men hvordan landbruget skal bidrage, skiller vandene. Et bredt flertal i Folketinget går ind for en CO2-afgift, mens landbrugets egen organisation har lavet en plan for, hvordan det alene kan ske ved teknologiske løsninger. Vi besøger to landmænd, der driver vidt forskellige landbrug, men begge har mange tanker om fremtiden for deres erhverv.

Vært: Karen Hjulmand.
Tilrettelægger: Louise Raundahl.

Følg pengene