How Many Batteries Could Power The World?

af | 28. august 2017 | Energilagring, Energisystemer

Denne video fra MinutePhysic’s giver et godt overblik over hvor mange GigaFactory’s der skal bygges hvis både el-bilerne skal fortrænge olie-bilerne og der skal leveres batteri-lagring til en Verden med 100% vedvarende energi.

Udgangspunktet er, at der er bygget èn GigaFactory og flere af på vej (måske også en i Sverige?). Men hvis der virkelig skal flytte ‘markedsandel’ i en Verden hvor den fossile energi’s andel af et samlet og voksende energiforbrug, har ligget konstant på over 80% siden 1990 [1], så skal der godt nok bygges mange GigaFactory’s i de kommende år.

Vi snakker ikke om 5-10, men 200-400, hvilket med den kendte Lithium-batteri-teknologi er en UMULIGHED. Mine-industrien vil ikke kunne levere råstoffer (Lithium, Kobolt m.v.) til så mange gigantiske batterifabrikker. Det bliver vanskeligt nok med 10 = 5 mio. Tesla 3 modeller/år.

Der er derfor et gigantisk behov for at der udvikles nye lettere batterier, der er enkle at genbruge og som ikke forudsætter en vild eksponentiel vækst i forsyningen med Lithium m.m.

Vil det ske? Det er der så INGEN der kan svare på idag. Men at der er behov for at øge batteriforskningen og forskningen i alternative lagringsmedier (bl.a. salt) er evident.

Der tegner sig flere mulige scenarier.

Elbil-revolutionen stopper ved 5 mio. elbiler/år i 2030. Resten af kapacitet går til batterilagring af den vedvarende energi, der er ved at ramme ‘glasloftet’ rigtig mange steder i 2030.

Der satset parallelt på alternativer til Lithium-bilen. Et alternativ der mindst skal ha’ en markedsandel på 20 mio. i 2030. Hvad det præcist er ved vi faktisk ikke endnu….Brintbilerne er f.eks. dyre og energitabet ved den kendte elektrolyse er stort (men der er vel også en mindre markedandel til dem i 2030?).

Så er der bio-gas bilerne, her er der et potentiale, men det er begrænset af hvor meget bio-gas der kan produceres.
Endelig er der bio-diesel og 2G bio-ethanol. Vi må håbe på at priserne kommer kraftigt ned – subsidiært, at olie pålægges en høj CO2-afgift, eller en mellemløsning. For det er sandsynligvis her at det afgøres om den globale transport bliver bæredygtig.

[1] Fossil fuel energy consumption (% of total)
http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.COMM.FO.ZS

Real Engineering