Klimaborgerting

Klimaborgerting

39:28 | Klimaborgerting er allerede afprøvet i Irland, Storbritannien og Frankrig og bliver indført i Danmark med den nye klimalov. Den Grønne Studenterbevægelse inviterer til debat omkring magt, demokrati og borgerting.