Se med når Zakia Elvang, Cristoph Ellersgaard & ordstyrer, Christian Fromberg debatterer om klimaborgerting og det demokratiske svar på klimakrisen.

Danmark skal løse klimakrisen og samtidigt bevare og udvikle vores demokrati. Et af de svar, der prøver netop dette er idéen om et klimaborgerting. Klimaborgerting er allerede afprøvet i Irland, Storbritannien og Frankrig og indføres i Danmark med den nye klimalov.

Den Grønne Studenterbevægelse inviterer til debat omkring magt og demokrati. Hør med når eksperter og politikere giver deres bud på hvordan vi får et effektivt klimaborgerting.

Klimateltet 2020 er arrangeret af Klimabevægelsen i Danmark. Se flere klip og læs mere på om klimateltet på https://klimatelt.dk/2020

Klimabevægelsen i Danmark (KiD)