Historien om KlimaTV

KlimaTV startede som en YouTube-kanal i 2009. De to initiativtagere, Jais Hammerlund og Benjamin Bro-Jørgensen, producerede og udgav selv videoerne. I 2010 lavede de også hjemmesiden ditklimatv.dk, som var baseret på medlemssystemet Ning. Samme år fik de en midlertidig tilladelse til at sende videoerne på regionale TV-kanaler i Danmark. Fra 2010 og frem til 2014 var KlimaTV organiseret som en selvstændig forening med egne vedtægter og medlemskontingent. KlimaTV’s egenproduktion af videoer blev dog sat i bero i løbet af 2011.

I 2012 overtog Klimabevægelsen i Danmark ditklimatv.dk for at bruge den som kombineret medlemsnetværk og videoportal og omdøbte samtidig siden til klimanetvaerk.dk. Da denne side i 2015 blev fusioneret med organisationens hovedside, klimabevaegelsen.dk, flyttede videoerne med derover. Skiftende bidragydere har siden udbygget samlingen med eksterne videoer fra især Youtube og Vimeo.

KlimaTV blev genstartet som temagruppe i 2019 af Jesper Munk og Rasmus S. Larsen. For at gøre videosamlingen mere synlig har vi relanceret den her på klimatv.dk. Samlingen består nu af over 800 oplysende, engagerende og sommetider skæve klimavideoer på dansk og engelsk. God fornøjelse!

 

Interview på Roskilde Festival

Organisation

KlimaTV består af en frivillig og selvsupplerende redaktion, der med enstemmighed godkender nye medlemmer.

KlimaTV har status som temagruppe i 350 Klimabevægelsen i Danmark, CVR-nr. 34364672.

Både medlemmer af 350 Klimabevægelsen i Danmark og ikke-medlemmer kan deltage i redaktionen.

Redaktionen vælger en tovholder, der fungerer som talsperson for KlimaTV og står for kontakten til bestyrelsen for 350 Klimabevægelsen i Danmark.

KlimaTV har fysisk adresse hos tovholderen, medmindre bestyrelsen udpeger et andet sted.

Tovholderen kan udpege en eller flere ansvarlige for at holde øje med eksterne videokanaler og finde nye, relevante videoer til samlingen på KlimaTV’s hjemmeside.

Redaktionen finder selv midler til at finansiere KlimaTV’s hjemmeside, videokanaler og andre platforme.

Redaktionen kan indgå samarbejder med andre aktører om at fundraise til produktion af nye videoer, podcasts og andet materiale eller projekter, der på anden vis styrker redaktionens arbejde.

Hvis der ikke er nok frivillige til at danne en fungerende redaktion, overgår KlimaTV’s hjemmeside, videokanaler og andre platforme til sekretariatet for 350 Klimabevægelsen i Danmark.

 

Hvor finder jeg KlimaTV?

Der findes flere platforme og kanaler med navnet “KlimaTV”. Nogle af dem bruger vi aktivt, andre er levn fra svundne tider og atter andre fungerer uafhængigt af vores redaktion. Her er en nyttig guide.

KlimaTV på Youtube


Vores nye kanal på Youtube, klar til at bringe nye, dansksprogede videoer om klimasagen.

KlimaTV på Vimeo


Vores nye kanal på Vimeo, primært til nye og dansksprogede videoer om klimasagen.

Facebook (side)


Vores Facebookside har været aktiv siden 2009.

KlimaTV (gruppe)


En nyere Facebookgruppe, som er oprettet som arbejdsredskab for aktive i KlimaTV.

KlimaTV på Youtube (Benjamin Bro-Jørgensen)


Denne Youtubekanal er oprettet af Benjamin Bro-Jørgensen og rummer både videoer, som indgår i KlimaTV’s samling og andre ting end klima.

KlimaTV på Vimeo (Benjamin Bro-Jørgensen)


Denne kanal er oprettet af Benjamin Bro-Jørgensen og rummer mange interessante klimavideoer fra KlimaTV’s ungdom. Heriblandt en dokumentar om, hvordan Benjamin 10 år før Greta Thunberg eksperimenterede med at rejse over Atlanterhavet uden fly.

KlimaTV på LinkedIn


OBS: Denne LinkedIn-gruppe er ikke længere aktiv. Den er oprettet på et tidspunkt, hvor vi var organiseret som forening med eget CVR-nummer, egne vedtægter og medlemskontingenter.