Power-to-X, Håb eller Hype?

af | 24. juni 2020 | Energilagring, Energisystemer, Video på dansk

Debat om perspektiverne for Power-to-X-teknologien til at erstatte de fossile brændsler og drive den grønne omstilling.

Danmark har fordelagtig adgang til havvindenergi, og fra mange sider bliver det nu annonceret, at PtX-teknologi kan anvende el-overskudsproduktion eller dedikeret vindenergianlæg til at danne et rentabelt grundlag for fremstilling af CO2 neutrale flydende/gasformige brændsler såsom brint (H2, Metan (CH4), Ammoniak (NH3), Metanol (CH3OH) samt syntetisk brændstof (e-fuels) som kan benyttes til energilagring/-transport og forbruges i f.eks. gasnettet eller transportsektoren (tung vejtransport, fly, skibe mv.). Men flere spørgsmål trænger sig på? Har vi eksempelvis tilstrækkelig modne teknologiske løsninger på hånden til industriel produktion? Hvis ikke, hvad er tidsrammen? Skal vi sikre afsætning af disse nye typer CO2-neutrale brændsler ved lovbestemte iblandingskrav, ved statslige subsidier eller øgede CO2-afgifter, eller kan teknologierne allerede nu klare sig på rene markedsvilkår? Med debatten bliver vi klogere på, hvilket potentiale en række af de helt centrale spillere i Danmark ser i PtX, altså om det er HYPE eller HÅB.

Deltagere:
Ordstyrer: Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen i Danmark
Christopher Sørensen, MBA, B.Sc. Eng., CEO Greenlab Skive
Morten Stryg, Chefkonsulent, civilingeniør, Dansk Energi
Martin Hartvig, Senioringeniør, Ph.D, Energinet.

Klimateltet 2020 er arrangeret af Klimabevægelsen i Danmark. Se flere klip og læs mere på om klimateltet på https://klimatelt.dk/2020

Klimabevægelsen i Danmark (KiD)