Retningslinjer for KlimaTV

Kriterier for videoer

Redaktionen vælger selv, hvilke videoer vi vil indlejre på vores hjemmeside eller videokanaler.

Videoerne skal være relateret til et eller flere aspekter af de menneskeskabte klimaændringer, de heraf følgende problemer eller de muligheder, vi har for at løse eller afhjælpe dem. Som udgangspunkt skal de have en høj lyd- og billedkvalitet. Hvis indholdet er særlig vigtigt eller unikt, kan vi dog vælge at bringe en video, selvom lyd- eller billedkvaliteten er lavere, end hvad vi ellers ville godkende.

Videoer på KlimaTV må gerne give udtryk for politiske eller andre holdninger. De må dog ikke være baseret på konspirationsteorier eller faktuelt forkerte påstande. Hvis redaktionen støder på videoer med dette indhold på klimatv.dk, sletter vi dem fra samlingen.

Interview på Roskilde Festival

Opdatering af retningslinjer

Redaktionen drøfter jævnligt, om vores retningslinjer skal udbygges eller justeres.

Disse retningslinjer er vedtaget af KlimaTV’s redaktion den 2. april 2020.