Retningslinjer for KlimaTV

Kriterier for videoer

Redaktionen vælger selv, hvilke videoer vi vil indlejre på vores hjemmeside eller videokanaler.

Videoerne skal være relateret til et eller flere aspekter af de menneskeskabte klimaændringer, de heraf følgende problemer eller de muligheder, vi har for at løse eller afhjælpe dem. Som udgangspunkt skal de have en høj lyd- og billedkvalitet. Hvis indholdet er særlig vigtigt eller unikt, kan vi dog vælge at bringe en video, selvom lyd- eller billedkvaliteten er lavere, end hvad vi ellers ville godkende.

Videoer på KlimaTV må gerne give udtryk for politiske eller andre holdninger. De må dog ikke være baseret på konspirationsteorier eller faktuelt forkerte påstande. Hvis redaktionen støder på videoer med dette indhold på klimatv.dk, sletter vi dem fra samlingen.

På vores egne kanaler udgiver vi gerne videoer fra andre temagrupper i 350 Klimabevægelsen i Danmark, hvis vores redaktion vurderer, at de lever op til kriterierne. Vi kan ligeledes bringe videoer fra andre aktører. Det forudsætter, at de ikke er forsynet med branding, der giver indtryk af, at udgiveren er en aktør udenfor KlimaTV eller 350 Klimabevægelsen i Danmark.

Kriterier for ”neutrale kilder”

Redaktionen har tilføjet knappen ”Vis neutrale kilder” på vores hjemmeside i foråret 2020. Den gør det muligt at få overblik over videoer fra de kanaler, der fokuserer på faktuel information fremfor motivations- og kampagnevideoer. Det betyder ikke, at videoer fra ”neutrale kilder” fortæller objektive sandheder, mens resten af videoerne ikke gør, men at den eventuelle bias hos de ”neutrale kilder” er stærkt nedtonet.

Knappen er især nyttig for undervisere, der ønsker faktuel information, som ikke er blandet med reklame for kampagneorienterede aktører.

Som udgangspunkt betragter vi forskningsinstitutioner og større omnibusmedier som ”neutrale kilder”. NGO’er, politiske medier og organisationer samt debunkere falder udenfor gruppen. Videoer fra enkeltpersoner kan være både det ene og det andet, alt efter deres tone og tendens. Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre status for de enkelte videoer i fremtiden, hvis vi opdager, at det er grund til det.

Opdatering af retningslinjer

Redaktionen drøfter jævnligt, om vores retningslinjer skal udbygges eller justeres.

Disse retningslinjer er vedtaget af KlimaTV’s redaktion den 2. april 2020.

Interview på Roskilde Festival