Det klimavenlige landbrug

Det klimavenlige landbrug

6:30 | NOAHs klimahandlingsplaner tager udgangspunkt i IPCC’s drivhusgasbudget og ikke, som regeringens klimalov, et mål om en bestemt nedskæring af CO2-udledningerne i et bestemt år: 70 procent i 2030.

Bølgeenergi i Danmark

Bølgeenergi i Danmark

6:01 | Bølgeenergi er en energikilde, som er under udvikling. Filmen viser eksempler på de vigtigste danske udviklingsprojekter og bølgeenergiens muligheder i en energiforsyning uden fossil energi.