KlimaTV – Vedvarende energi

Vindkraft i Danmark

Vindkraft i Danmark

6:35 | Filmen giver en kort introduktion til, hvad vindenergi er, hvordan vindmøller produceres, hvor de kan placeres, og hvor stor en del af vores elforsyning, vindenergien kan dække.

Kalvebod Smart Village

Kalvebod Smart Village

5:55 | Filmen fortæller på en sjov og forunderlig måde om visioner og mål for anvendelse af vedvarende energi samt energibesparelser i Kalvebod Haveforening.

Affald på tanken

Affald på tanken

3:37 | I CASE forsøger forskerne at omdanne de dele af biomassen, som vi ikke spiser – affald, plante- og trærester – til brændstoffer.

Verdens bedste energikilde

Verdens bedste energikilde

5:29 | Forskerne i CASE på DTU vil lave solenergi om til kemisk energi, som kan gemmes og bruges som brændstoffer. For eksempel vil de ved hjælp af Solens stråler fremstille brændstoffet hydrogen ved at spalte vand.

Energiformer

Energiformer

3:33 | Der findes mange forskellige former for energi. Uanset formen gælder det dog, at energi hverken kan fremstilles eller forsvinde, den kan kun skifte form.

Katalysatorer

Katalysatorer

5:50 | En katalysator er et materiale, der sætter fart på kemiske reaktioner. Katalysatorer er nødvendige, hvis vi i fremtiden skal erstatte de fossile brændstoffer med vedvarende energi.

Fra sol til brændstof

Fra sol til brændstof

12:11 | Tænk, hvis man kunne lave vand om til brændstof blot ved at lyse på det med solskin. Professor Søren Dahl fra CASE på DTU fortæller om forskernes arbejde med at lave sol om til brændstof.

BIKE’N BLEND

BIKE’N BLEND

5:49 | BIKE’N BLEND er en ombygget Christianiacykel, der er lavet om til en bæredygtig og mobil smoothiefabrik – bygget af produktdesigner Simon Kolff.

Roskilde Festival på Biogas

Roskilde Festival på Biogas

9:03 | Mads Ville Markussen fra Risø DTU fortæller og demonstrerer en nem måde at få vedvarende energi ud af Roskilde Festivalens madaffald og andet biologisk affald.

Vindmøller, solceller, vandkraft, biomasse, geotermisk energi. Energien kommer enten fra Solen eller Jordens indre og den findes i rigelige mængder i de næste 5 milliarder år. Udfordringen er at opsamle og oplagre denne energi.