Klima hva’så? – Landbruget skal tage sig sammen!

af | 10. marts 2018 | Landbrug, Video på dansk

Odense ser Rødt.

Når man taler om global opvarmning og klimaforandringer, så tænker man først og fremmest på co2 udledning fra energiproduktion og transport sektoren. Men landbrugsproduktionen har også sin store andel.

I et EU land som Danmark, der har en intensiv landbrugsproduktion anslår man at landbruget står for 16% af den samlede udledning af drivhusgasser, der udover co2 også omfatter metan gasser fra køer og gyllelagre – og lattergas fra husdyrgødning.

Så derfor kan det undre at man ikke klimapolitisk bruger EU’s omfattende landbrugsstøtteordninger til at fremme EU’s egne målsætninger om reduktion at drivhusgasser frem mod 2050.