Udvalgte kanaler

Klimabevægelsen i Danmark

Videoer med information om Klimabevægelsen i Danmark, inspirerende debatter fra Klimateltet (som oprindeligt var en del af Folkemødet på Bornholm) og interviews med klimaengagerede.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)​

FN’s Internationale Klimapanel har indsamlet resultaterne af den globale forskning i menneskeskabte klimaændringer siden 1988. Disse videoer præsenterer panelets rapporter og konklusioner.

Klimaambassaden

Udgives af tænketanken CONCITO.

ClimateEconomics

Oplæg og forelæsninger på engelsk, som går i dybden med alle aspekter af klimaøkonomi. Bliver udgivet som supplement til Richard S.J. Tols bog “Climate Economics: Economic Analysis of Climate, Climate Change and Climate Policy”.

The Climate Cinema

Imponerende samling af klimavideoer, udvalgt af Hans Jørgen Rasmussen. The Climate Cinema fungerer i samspil med klimamobiliseringssiden http://savingourplanet.net.