Kul eller Gas – Pest eller Kolera. Stadig kul til fjernvarmen.

af | 23. september 2022 | Fossil energi, Video på dansk

​Fjernvarme Fyn, der er udset til at være en af de store bidragydere til at Odense Kommune kan blive klimaneutral i 2030, skulle, imens de arbejder med at etablere nye teknologier, der kan opfange, lagre og genanvende co2, i en overgangsfase have erstattet brugen af kul med naturgas. Men da der i DK og resten af EU er en politisk konsensus om ikke at købe gas fra Rusland, så vil Odense Byråd nu prøve at finde en balance, hvor Fjernvarme Fyn indtil videre, fortsætter med at bruge kul frem til foråret 2024, imens de så skal finde andre tiltag, der kan klimakompensere for de ekstra 166.000 tons co2 der vil blive udledt pga. af den fortsatte brug af kul.

Vi var med klimarådmand Tim Vermund, da han sammen med borgmesteren og et enigt økonomiudvalg, sagde ja til forsat brug af kul og pålagde Fjernvarme Fyn at bruge 100 millioner på at finde andre co2 reduktioner i nær fremtid.

Odense ser Rødt