Det klimavenlige landbrug

af | 7. november 2021 | Landbrug, Video på dansk

​NOAHs klimahandlingsplaner tager ikke, som regeringens klimalov, sit udgangspunkt i et mål om en bestemt nedskæring af CO2-udledningerne i et bestemt år: 70 procent i 2030, men i IPCC’s drivhusgasbudget. Dette budget angiver, hvor stor en mængde CO2, vi samlet må udlede i fremtiden, for at vi kan holde os inden for den kritiske 1,5 graders globale temperaturstigning.

Filmserien “Kur mod klimakaos” er baseret på NOAHs klimahandlingsplaner, der er lavet som et kritisk modspil til regeringens klimalov.

NOAHkanalen